Ons vakgebied

Sinds meer dan 40 jaar bedenkt Edenred nuttige oplossingen die ze ondernemingen aanbiedt voor het beheer van hun human resources en die zowel ten goede komen aan werknemers als aan handelaars en dienstverleners.

Wij bieden human resources managers de mogelijkheid om hun werknemers koopkracht voor specifieke doeleinden aan te bieden. De medewerkers krijgen toegang tot goederen of diensten bij een netwerk van aangesloten partners en gebruiken hun koopkracht zoals ze dat wensen voor een specifiek doel (voeding, verantwoorde consumptie, …). De handelaars, restaurants en dienstverleners die bij Edenred zijn aangesloten zijn zeker van een regelmatig aandeel aan omzet. Bovendien krijgen ze gratis toegang tot tal van zichtbaarheids- en reclamediensten.

Edenred steunt ook de overheid door haar knowhow bij te dragen ten dienste van projecten van gemeentelijke, gewestelijke of zelfs federale omvang.

De aangeboden oplossingen voldoen in elk geval aan een strikt wettelijk kader, dat een sociaal-economisch project ondersteunt dat bevorderlijk is voor de plaatselijke economie. Wij streven ernaar om alle betrokkenen een aanhoudende en duurzame groei te bieden binnen een vertrouwensrelatie, waarin we dagelijks een open oor hebben voor de behoeften van elk van hen. Bovendien garanderen we dat de middelen die door onze klanten (ondernemingen of overheidsdiensten) worden toegekend correct worden aangewend voor het daartoe bestemde specifieke gebruik.

Wist u dat?
Het Ticket Restaurant® werd uitgevonden in 1962 door Jacques Borel. De restaurantcheque wordt een echt sociaal voordeel, geofficialiseerd door een overheidsbevel in 1967. Dit succesvol product maakte z’n opkomst in België in 1976